Wednesday, 17 September 2014


OPERASI PREMIS KEDAI MAKAN SEKITAR BENTA
10 & 11 SEPTEMBER 2014
JABATAN KESIHATAN LIPIS, SJN ROSFAIZUAZMAN, LKPL RIDUAN, PK MOHD RIZAL & PK MOHD FADLY

Tujuan operasi ini dilakukan adalah bagi memastikan perniaga menjaga kebersihan premis serta mematuhi segala peraturan dan arahan. Operasi bersama Jabatan Kesihatan Daerah Lipis akan diadakan dari masa ke semasa . Sebanayak 17 buah gerai telah diperiksa dan 4 daripadanya di arah tutup kerana tahap kebersihan tidak memuaskan. 2 Kompaun dikleuarkan ke atas sebuah premis di bawah seksyen 5(d) UKTPM MDL 86 dan sebuah kedai dikenakan kompaun  di bawah seksyen 17(1) uktpm mdl 86.
Thursday, 11 September 2014

OSC Online
Apakah itu OSC Online?
 
OSC Online adalah sebuah sistem elektronik untuk membuat penyerahan pemohonan dan memproses permohonan untuk kawalan pemajuan. Ianya juga merupakan suatu platform elektronik untuk mendapatkan maklumat dan berkomunikasi secara dua hala untuk maklumat-maklumat berkenaan dengan kawalan pemajuan. 
 
Bagaimana OSC Online boleh dicapai? 
 
1. Google/Cari laman web PBT di Internet melalui komputer anda.
2. Cari pautan laman web PBT.
3. Klik pada pautan OSC Online.
4. Daftar sebagai pengguna
5. Pilih fungsi-fungsi atau perkhidmatan yang anda perlukan
 
 Apakah sub modul OSC Online?
 
 Terdapat 8 submodul OSC Online iaitu :
- e-permohonan = pemohon kemukakan mana-mana permohonan dari 32 jenis permohonan     
  yang disenaraikan.
- e-permintaan perkhidmatan = pemohon kemukakan permohonan yang selain daripada 32       
  jenis permohan yang telah disenaraikan.
- e-rujukan = menyenaraikan keperluan-keperluan lain berkaitan pembangunan di sesuatu PBT
  selain daripada keperluan seragam yang disenaraikan
- e-tanya = pre-consultation secara online
- e-aduan = membuat aduan terhadap proses dan prosedur OSC Online yang berkaitan dengan
  permohonan
- e-panduan = maklumat Geographic Information Systems (GIS) bagi PBT Berkaitan
- e-bayaran = pengemukaan bukti bayaran berkaitan kawalan pembangunan
- e-kad laporan = menilai dan menaraf prestasi perkhidmatan-perkhidmatan OSC Online
 
 Siapakah pemohon kepada OSC Online ?
 
Pemohon ialah orang berkelayakan yang mengemukakan permohonan kepada PBT selaras peruntukan akta-akta yang berkaitan, di antaranya termasuk arkitek, jurutera, perancang, juruukur tanah dan pelukis pelan bangunan.
 


 
  


 

Tuesday, 26 August 2014

Rumah Terbuka YDP sempena Hari Raya Aidilfitri

Tarikh -21 Ogos 2014
Tempat - Perkarangan Kediaman Yang DiPertua Jalan Pahang Club
Kehadiran - lebih 500 orang warga MDL dan jemputan


Majlis sambutan Aidilfitri tersebut berlangsung dengan meriah.Ratusan orang telah  mengunjungi rumah terbuka tersebut yang menghidangkan pelbagai makanan untuk orang ramai seperti Lemang, Roti Bom, kambing Panggang dan sebagainya. Rumah terbuka tersebut diadakan mulai jam 12.30 tengahari dan berakhir pada jam 5.00 petang.

Program Gotong Royong Pengindahan Tebing Bandar Baru

Program Gotong Royong Pengindahan Tebing Bandar Baru

 Program gotong-royong ini  dijalankan bagi tujuan pengindahan di bawah Program Bandar Selamat bagi menampakkan tulisan BANDAR BARU KUALA LIPIS yang mana sebelum ini ditutupi dengan semak samun dan pokok hutan serta dapat menggalakkan kerjasama antara agensi awam dalam menjayakan program yang berbentuk kemasyarakatan. Antara Jabatan yang terlibat adalah Majlis Daerah Lipis, Pejabat Daerah Lipis, PDRM, Pejabat Agama Islam, Pejabat Belia dan Sukan, PPSPPA, JPAM dan Lam Flora.

SISTEM KUPON MAJLIS DAERAH LIPIS

Cara Menggunakan Kupon
Sila goreskan 5 bahagian bagi tahun, bulan, hari, jam dan minit, waktu mula penggunaan kemudian pamerkan di atas "Dashboard";
 • Jika lebih dari satu kupon dipamerkan untuk satu jangkamasa, maka masa bagi kupon kedua dikira dari berakhirnya masa kupon pertama;
 • Kesilapan menggores kupon ini dianggap batal dan boleh dikompaun.
   
KESALAHAN-KESALAHAN
 1. Tidak mempamerkan kupon yang dikeluarkan oleh Majlis atau semasa meletakkan kenderaan bermotor di dalam petak letak kereta berkupon;
 2. Mempamerkan kupon letak kereta yang telah tamat tempoh/tidak sah;
 3. Mempamerkan kupon letak kereta di dalam kenderaan di mana kupon letak kereta tersebut tidak dapat dikenalpasti atau dilihat oleh Pembantu Penguatkuasa (Tempat Letak Kereta) semasa menjalankan pemeriksaan;
 4. Mempamerkan kupon letak kereta tanpa membuat penandaan yang betul;
 5. Meletakkan kenderaan bermotor di luar dari petak letak kereta di tempat letak kereta;
 6. Menghalang petak letak kereta;
 7. Kenderaan bermotor yang diletak tidak mengikut arah lalu lintas;
 8. Berniaga di tempat letak kereta;
 9. Meletakkan kenderaan bermotor yang menghalang pili bomba;
 10. Meletakkan kenderaan bermotor di kawasan kaki lima/siar kaki;
 11. Meletakkan kenderaan bermotor di tempat selain dari yang ditetapkan bagi jenis kenderaan itu.

SELAMAT HARI PEKERJA

SELAMAT  HARI PEKERJA 2014


Selamat Hari Pekerja 2014 daripada Pegawai dan Kakitangan Majlis Daerah Lipis 
Pekerja Berinovasi Pemacu Transformasi

JOM BACAJom Baca Bersama untuk 10 minit 2014 (LET'S READ TOGATHER FOR 10 MINUTES 2014)

Tarikh 23 April telah dipilih sebagai hari Sambutan Hari Buku dan Hakcipta Sedunia. Tarikh ini telah dipilih oleh Pertubuhan Pendidikan, Sainstifik dan Kebudayaan - Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu.. Ianya adalah bertujuan untuk memertabatkan buku sebagai sumber pengatahuan. Dalam era teknologi yang semakin maju, buku perlu diletakkan ditempat yang sewajarnya supaya terus bersesuaian dengan era ini.

 Untuk menyokong sambutan ini, program JOM BACA BERSAMA UNTUK 10 MINIT(LET’S READ TOGETHER FOR 10 MINUTES) akan diadakan di seluruh Malaysia bersama Perpustakaan Awam Negeri-Negeri Se-Malaysia.

Program ini adalah pengisian program gerakan membaca yang dijalankan setiap tahun. Usaha berterusan ini adalah bagi membentuk masyarakat ke arah membudayakan tabiat membaca.

Kesemua perpustakaan awam negeri bersetuju untuk melaksanakan JOM BACA BERSAMA UNTUK 10 MINIT(LET’S READ TOGETHER FOR 10 MINUTES) secara serentak pada hari, tarikh dan masa yang sama. Tarikh 22 April 2014 jam 10.00 hingga 10.10 pagi telah dipilih sebagai tarikh dan waktunya.

 Usaha ini akan dijalankan dengan sokongan sekolah rendah, sekolah menengah, IPTA/IPTS, Jabatan kerajaan, NGO dan individu yang berminat.